Vektløfting / Om NVF / Styret

Styret

Styret velges av NVFs Forbundsting, som består at representanter fra alle klubber og regioner. Det er valg av styre i NVF hvert annet år. Styret er NVFs høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Styrets oppgaver og myndighet er regulert i NVFs lov § 20.
Stian Grimseth
Stian Grimseth
President
Klubb: Tambarskjelvar IL

Visepresident: Hilde Næss, Lørenskog AK

Styremedlem: Trygge Duun, Trondheim AK

Styremedlem: Børge Aadland, AK Bjørgvin

Styremedlem: Erika Jellestad, Vigrestad IK 

Vara styremedlem: Randi Schei, Hitra VK

Vara styremedlem: Nicolai Roness, Gjøvik AK 

Kontrollutvalget 

Leder: Rune Rasmussen, Vigrestad IK
Medlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
Medlem: Helena Boye, Kvadraturen VK
Varamedlem: Lindis Aune, Hitra VK

Valgkomité 
Leder: Ingeborg Endresen, AK Bjørgvin 
Medlem: Tinna Ringsaker, Spydeberg Atletene
Medlem: John Birger Brevik, Hitra VK
Varamedlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK

Teknisk komite (TK)
Leder: Tryggve Duun
Utvalget kompletteres i løpet av juni 2023.

Styremøtereferat

ELEIKO