Vektløfting / Om NVF / Forbundsstyret

Forbundsstyret

Styret velges av NVFs forbundsting, som består at representanter fra alle klubber og regioner. Det er valg av styre i NVF hvert annet år. Styret er NVFs høyeste myndighet mellom forbundstingene. Styrets oppgaver og myndighet er regulert i NVFs lov § 20.
Stian Grimseth
Stian Grimseth
President
Klubb: Tambarskjelvar IL

Ingeborg Endresen
Ingeborg Endresen
Visepresident
Klubb: AK Bjørgvin

Erika Jellestad
Erika Jellestad
Styremedlem
Klubb: Vigrestad IK

Christian Lysenstøen
Christian Lysenstøen
Styremedlem
Klubb: Spydeberg Atletene

Kim Eirik Tollefsen
Kim Eirik Tollefsen
Styremedlem
Klubb: Tønsberg-Kameratene

Randi Schei
Randi Schei
Varamedlem
Klubb: Hitra VK

Robert Grønland
Robert Grønland
Varamedlem
Klubb: Elverum AK

Valgt på forbundstinget 2023:

Kontrollutvalget
Leder: Rune Rasmussen, Vigrestad IK
Medlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
Medlem: Helena Boye, Kvadraturen VK
Varamedlem: Lindis Aune, Hitra VK

Veileder for kontrollutvalg

Valgkomitéen
Leder: Ingeborg Endresen, AK Bjørgvin 
Medlem: Tinna Ringsaker, Spydeberg Atletene
Medlem: John Birger Brevik, Hitra VK
Varamedlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK


Oppnevnt av forbundsstyret 2023:

Teknisk komité (TK)
Leder: Tryggve Duun, Trondheim AK 
Medlem: Eva Bjørkeng, Tromsø AK
Medlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Medlem: Louisa Hjelmås, Gjøvik AK
Medlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg-Atletene

Mandat Teknisk komité


Landslags - og utviklingskomité (LUK):
Fra Forbundsstyret: 
Stian Grimseth
Børge Aadland

Landslagsansvarlige:
Runar Klungervik (LL Senior/U23)
Ine Andersson (LL junior)
Rebekka Tao Jacobsen (LL ungdom)

Mandat LUK

Valgt av utøverne i 2023:

Utøverkomitéen (UK)
Leder: Kim Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene
Nestleder: Iselin Hatlenes, AK Bjørgvin

Medlemmer:
Melissa Schanche, Spydeberg Atletene
Jøran Herfjord, Hitra VK
Julia Jordanger Loen, Breimsbygda IL
Marit Årdalsbakke, Tambarskjelvar IL

Vedtekter NVFs utøverkomité

Styremøtereferater

ELEIKO