Vektløfting / Om NVF / Styret

Styret

Styret velges av NVFs Forbundsting, som består at representanter fra alle klubber og regioner. Det er valg av styre i NVF hvert annet år. Styret er NVFs høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Styrets oppgaver og myndighet er regulert i NVFs lov § 20.
Stian Grimseth
Stian Grimseth
President
Klubb: Tambarskjelvar IL

Visepresident: Børge Aadland, AK Bjørgvin

Styremedlem: Hilde Næss, Lørenskog AK

Styremedlem Trygge Duun, Trondheim AK

Styremedlem:Tinna Ringsaker, Spydeberg Atletene

Vara styremedlem:Randi Schei, Hitra VK

Vara styremedlem: Bendik Dalen, Kvadraturen VK

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget består av NVFs president, visepresident og et styremedlem.
De fatter beslutninger på vegne av styret, i saker av mindre prinsipiell karakter,
mellom styremøtene. Det er NVFs president som beslutter om saken kan
behandles i arbeidsutvalget eller om hele styret må konsulteres. 

Leder: President Stian Grimseth
Medlem: Visepresident Børge Aadland
Medlem: Styremedlem Hilde Næss

Organisasjonsutvalget (OU)

Leder: Styremedlem Hilde Næss
Medlem: President Stian Grimseth
Medlem: Styremedlem Tryggve Duun

Breddeutvalget (BU)

Leder: Vara styremedlem Bendik Dalen
Medlem: Vara styremedlem Randi Schei
Medlem: Styremedlem Tinna Ringsaker
Medlem: Styremedlem Tryggve Duun

Toppidrettsutvalget (TU)                          

Leder Visepresident Børge Aadland
Medlem: Thomas Eide
Medlem: Malin Forberg
Medlem: Kristin Solbakken
Medlem: President Stian Grimseth  

Kontrollkomitee 
Leder: Dag Rønnevik, Tysvær VK
Medlem: Audun Reigstad, Nidelv IL
Medlem: Emma Hald, Haugesund VK
Varamedlem: Anne Gunn Berge, Hitra VK

Valgkomitee 
Leder: Elisabeth Settem, Trondheim Atletklubb
Medlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Medlem: Thomas Eide, Kvadraturen VK
Varamedlem: Ole Jacob Aas, T&IL National

Styremøtereferat

ELEIKO