Vektløfting / Om NVF / Styret

Styret

Styret velges av NVFs Forbundsting, som består at representanter fra alle klubber og regioner. Det er valg av styre i NVF hvert annet år. Styret er NVFs høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Styrets oppgaver og myndighet er regulert i NVFs lov § 20.
Stian Grimseth
Stian Grimseth
President
Klubb: Tambarskjelvar IL

Hilde Næss
Hilde Næss
Visepresident
Klubb: Lørenskog AK

Tryggve Duun
Tryggve Duun
Styremedlem
Klubb: Trondheim AK

Børge Aadland
Børge Aadland
Styremedlem
Klubb: AK Bjørgvin

Erika Jellestad
Erika Jellestad
Styremedlem
Klubb: Vigrestad IK

Randi Schei
Randi Schei
Vara styremedlem
Klubb: Hitra VK

Nicolai Roness
Nicolai Roness
Vara styremedlem
Klubb: Gjøvik AK

Valgt på forbundstinget 2023:

Kontrollutvalget
Leder: Rune Rasmussen, Vigrestad IK
Medlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene
Medlem: Helena Boye, Kvadraturen VK
Varamedlem: Lindis Aune, Hitra VK

Valgkomitéen
Leder: Ingeborg Endresen, AK Bjørgvin 
Medlem: Tinna Ringsaker, Spydeberg Atletene
Medlem: John Birger Brevik, Hitra VK
Varamedlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK


Oppnevnt av forbundsstyret 2023:

Teknisk komité (TK)
Leder: Tryggve Duun, Trondheim AK 
Medlem: Eva Bjørkeng, Tromsø AK
Medlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Medlem: Louisa Hjelmås, Gjøvik AK
Medlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg-Atletene


Landslags - og utviklingskomité (LUK):
Fra Forbundsstyret: 
Stian Grimseth
Børge Aadland

Landslagsansvarlige:
Runar Klungervik (LL Senior/U23)
Ine Andersson (LL junior)
Rebekka Tao Jacobsen (LL ungdom)

 

 

Styremøtereferater

ELEIKO