Vektløfting / Om NVF / Forbundsstyret

Forbundsstyret

Styret velges av NVFs forbundsting, som består at representanter fra alle klubber og regioner. Det er valg av styre i NVF hvert annet år. Styret er NVFs høyeste myndighet mellom forbundstingene. Styrets oppgaver og myndighet er regulert i NVFs lov § 20.
Stian Grimseth
Stian Grimseth
President
Klubb: Tambarskjelvar IL

Ingeborg Endresen
Ingeborg Endresen
Visepresident
Klubb: AK Bjørgvin

Erika Jellestad
Erika Jellestad
Styremedlem
Klubb: Vigrestad IK

Christian Lysenstøen
Christian Lysenstøen
Styremedlem
Klubb: Spydeberg Atletene

Kim Eirik Tollefsen
Kim Eirik Tollefsen
Styremedlem
Klubb: Tønsberg-Kameratene

Randi Schei
Randi Schei
Varamedlem
Klubb: Hitra VK

Robert Grønland
Robert Grønland
Varamedlem
Klubb: Elverum AK

(Siden oppdateres)

Teknisk komité (TK)

Tryggve Duun (leder)

Christian Lysenstøen
Tor-Steinar Herikstad
Eva Bjørkeng
Louisa Hjelmås

Mandat Teknisk komité

 

Landslags- og utviklingskomité (LUK)

Stian Grimseth (leder)

Børge Aadland
Runar Klungervik (landslagsansvarlig U23/senior)
Ine Andersson (landslagsansvarlig ungdom/junior)
Rebekka Tao Jacobsen (landslagsansvarlig ungdom/junior)

Mandat Landslags- og utviklingskomité

 

Kontrollutvalget

Rune Rasmussen (leder)
Christian Lysenstøen 
Lindis Aunde (varamedlem)

Utøverkomitéen

Iselin Hatlenes, AK Bjørgvin (leder)

Melissa Schanche, Spydeberg Atletene (nestleder)

Kim Eirik Tollefsen, Tønsberg-Kameratene
Julia Jordanger Loen, Breimsbygda IL
Marit Årdalsbakke, Tambarskjelvar IL
Jøran Herfjord, Hitra VK

Vedtekter NVFs utøverkomité

Styremøtereferater

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS