Vektløfting / Klubb / Starte en vektløfterklubb

Starte en vektløfterklubb

NVF ønsker alle nye klubber velkomne, og bistår gjerne i arbeidet.

Det er flere muligheter en bør vurdere når man ønsker å starte en vektløfterklubb. 

1. Starte en helt ny klubb
2. Bli en del av et fleridrettslag med vektløfting som undergruppe
3. Utvide et særidrettslag til å vli et fleridrettslag med vektløfting som undergruppe

I korte trekk er fremgangsmåten slik: 

1. Ta kontakt med idrettskretsen 
2. Velg navn 
3. Kall inn til et stiftelsesmøte
4. Send inn søknad 

Enklere lovnorm er en prøveordning med den hensikt å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag – og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite. 

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
  • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet
NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS