Vektløfting / Temasider / Antidoping

Antidoping

Vi er alle underlagt NIFs lov og er bærere av idrettens verdigrunnlag. Dette innebærer at vi alle skal følge antidopingbestemmelsene, samt ha et bevisst forhold til hvilke verdier de er tuftet på. Som særforbund må vi være klar over faren for at det kan foregå både bevisst og ubevisst doping, og på bakgrunn av det gjøre en risikovurdering tilpasset hver enkelt målgruppe.

Klubbene i Norges Vektløfterforbund har en bred rekrutteringsbase, og får ofte nye medlemmer fra andre idrettslag som er kjent med antidopingbestemmelsene fra før. Men vi mottar også nye medlemmer som ikke har vært en del av idretten tidligere, og dermed ikke er skolert i antidopingbestemmelsene og idrettens verdigrunnlag. Nevnte risikovurdering vil fortone seg annerledes for de som ikke har vært en del av idrettskulturen i forhold til de som har, nær sagt, vokst opp med den. 

På denne siden legger vi ut til enhver tid oppdatert handlingsplan og beredskapsplan. Handlingsplanen er et direkte resultat av de ovenstående vurderingene, og inneholder konkrete aksjonspunkter på ulike innsatsområder, hvor ansvaret er spesifisert på hvert enkelt tiltak. Tiltakene er delt inn i fire områder: 

Kriterier knyttet til NVF som organisasjon
Kriterier knyttet til klubber og medlemmer
Kriterier knyttet til toppidrett
Kriterier knyttet til utadrettet virksomhet

Kriteriene er nærmere beskrevet i handlingsplanen. Regioner og klubber oppfordres til å benytte handlingsplanen aktivt i forbindelse med planlegging av tiltak rettet mot medlemmene. 

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS