Vektløfting / Klubb / Personvern/ GDPR
bildeforbund.jpeg

Personvern/ GDPR

Hva er personvern?

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. GDPR (General Data Protection Regulation) gjelder for alle virksomheter i alle land i EU og EØS.

Klubben må forholde seg til personvern og de lover og regler som gjelder.

Norges Idrettsforbund har utarbeidet en egen temside på sine nettsider. Her er det mange tips, informasjon og maler som vi oppfordrer alle idrettslag til å bruke. 

I dag skjer det mye tilfeldig og ulovlig deling og publisering av bilder. Norges idrettsforbund og NVF ønsker derfor å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering og videreformidling av bilder og film av våre medlemmer.

Retningslinjer for filming av barne- og ungdomsidretten. 

 

 

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS