Vektløfting / Temasider / Barne- og ungdomsidrett

Barne- og ungdomsidrett

"Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett" er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger om hvordan man skaper god aktivitet for det enkelte barn. Retningslinjer for ungdomsidrett er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og aktive idrettsutøvere.

Nedfelt i NVFs tekniske reglement §12: 

1. Barn kan delta på lokale stevner, først og fremst i egen klubb, fra det året han/hun fyller  6 år. Arrangementer defineres som lokale når de avholdes innenfor idrettskretsen som  utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre  idrettskretser dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen idrettskrets.  

2. Barn kan delta på regionale stevner fra og med det året han/hun fyller 9 år.  Arrangementer defineres som regionale når de avholdes innenfor vektløfterregionen  som utøverens klubb tilhører. Begrepet kan også omfatte arrangementer i andre  regioner dersom reisevei hit er lik/kortere enn til arrangementer i egen region.  

3. Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i  Norge, Norden, og Barentsregionen. Dette gjelder også konkurranser og  idrettsarrangement i landsdelen barnet hører til. 

4. Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på  konkurranser og idrettsarrangementer i Norge.

5. Nedre aldersgrense for deltakelse i alle norgesmesterskap, inkludert NM for lag, NM for  ungdom, NM for junior, NM 5-kamp og i utlandet er det kalenderåret utøveren fyller 13  år.  

6. Barn kan delta i NVFs nasjonale seriesystem i to-kamp og/eller femkamp fra det året  de fyller 13 år.  

7. Det kan benyttes resultatlister, tabeller, og rangeringer, i konkurranser for barn fra det  året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.  

8. Alle barn til og med 12 år skal få premie dersom premiering skjer. På lokale stevner  premieres disse likt. 

9. Brudd på bestemmelsene i §12 sanksjoneres iht NVFs lov, § 16-2. 

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS