Vektløfting / Temasider / Økonomiske barrierer
idrettsglede1_FotoEirikFørde.jpg

Økonomiske barrierer

Norges Vektløfterforbund har kartlagt gjennomsnittlig kostnad for en 9 åring og en 15 åring å drive med vektløfting. Tallene viser at vektløfting er en rimelig idrett sammenlignet med gjennomsnittsprisen for alle idretter som er på henholdsvis 3600kr for 9 åringer og 6900kr for 15 åringer. I vektløfting rapporteres det om en gjennomsnitts kostnad på 1372 kr for 9 åringer og 3746 kr for 15 åringer.

Likevel ønsker NVF å oppfordre klubbene våre til å være bevisst på kostnadsdrivere, og arbeide for å holde kostnadene for medlemmene nede.

 Kostnadsdrivere for medlemmer:

 1. Reise og opphold til/under mesterskap
 2. Lisens til særforbund
 3. Personlig utstyr
 4. Treningsavgift

 Kostnadsdrivere for klubb:

 1. Leie av treningslokalet
 2. Utstyr
 3. Strøm

 Hva kan klubben gjøre for å redusere økonomiske barrierer?

 1. Begrense kostnadene til trening og konkurranser
 2. Familierabatt
 3. Delbetaling
 4. Helt eller delvis fritak for betaling *
 5. Gratis utlån av utstyr
 6. Arrangere bruktmarked og byttekvelder
 7. Søk støtteordninger

  *Klubber kan søke støtteordninger eller kommune for manglende inntekt.

 ALLEMED

ALLEMED er en arbeidsmodell og et gratis nasjonalt verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. Bli med og gjør en forskjell!

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS