Vektløfting / For deg / Utøver / Kvalifiserings- og merkekrav

Kvalifiserings- og merkekrav

På denne siden finner du NVFs merkekrav og kvalifiseringskrav NM og andre stevner. I følge NVFs reglement er NM-kravene ikke knyttet til merkekravene.

 

 
NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS