Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / Norges Vektløfterforbund en del av nytt prosjekt i regi av Olympiatoppen
Lea Berle Horne er en del av prosjektet "Det krevende steget".
Lea Berle Horne er en del av prosjektet "Det krevende steget".

Norges Vektløfterforbund en del av nytt prosjekt i regi av Olympiatoppen

«Det krevende steget» er et prosjekt i regi av Olympiatoppen i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. I dag fikk Norges Vektløfterforbund (NVF) tilsagnet som bekrefter at norsk vektløfting er en del av prosjektet. Se hvilke fem utøvere som er tatt ut til å være en del av prosjektet i denne saken.

Målet for prosjektet er å støtte utøvere og miljøer i en krevende overgang fra junior- til seniornivå. Dette gjelder utøvere og/eller utøvermiljøer som allerede er på et høyt nivå i sin idrett.

Norges Vektløfterforbunds president Stian Grimseth og generalsekretær Svein-Erik Edvartsen har jobbet for å få til dette siden 2. mai 2023 og sendte inn formell søknad 23. juni 2023. Klikk her for å lese søknaden som ble sendt i juni 2023.

- Vi har jobbet hardt for dette for at vi har sett at våre neste beste utøvere har hatt ett krevende år med mindre oppfølging enn det vi skulle ønske. Da vi så det krevende steget, mente vi at vi er som skapt for å være med der. Da vi nå har fått tilsagnet er vi meget glade for at Olympiatoppen har bestemt at våre flotte utøvere i norsk vektløfting fortjenter en plass i prosjekt, sier president Stian Grimseth.

Følgende fem utøvere er tatt ut i prosjektet:

  • Ronja Lenvik
  • Tine Rognaldsen Pedersen
  • Julia Jordanger Loen
  • Lea Berle Horne
  • Ragnar Gamlestøl Holme

Prosjektet er for 2023 og 2024, forutsatt at Olympiatoppen fortsatt får eksterne midler til prosjektet også i 2024.

- Norges vektløfterforbunds prosjektsøknad og utøvergruppe treffer prosjektets mål og ambisjon på en utmerket måte. Forbundet har allerede etablert en god satsing, og viser helt konkret hvordan «Det krevende steget-prosjektet» vil styrke det eksisterende utviklingsarbeidet og faktisk utgjøre en forskjell. Olympiatoppen ser frem til videre samarbeid i prosjektarbeidet sammen med NVF, og ønsker lykke til, sier Torbjørn Orskaug som er prosjektleder for «Det krevende steget» hos Olympiatoppen.

NVF har jobbet en periode med, og jobber fortsatt for å få på plass trenerressurser til prosjektet. Forbundet har løpende dialog med Olympiatoppen om dette.

- Det har vært en god prosess med Olympiatoppen og vi har ventet i spenning på om vår søknad ble innvilget. Da vi fikk beskjed om at den ble det, ble det umiddelbart avholdt møte med disse fem flotte utøverne. Det er nå midler til en helt annen satsing for disse utøverne enn det som har vært tilfelle i tidligere i 2023. I vårt siste møte var både Olympiatoppen og NVFs ledelse enige om at Emelie Nilsen burde bli oppnevnt som prosjektleder for «Det krevende steget» for norsk vektløfting på bakrunn av hvor flink hun er, sier generalsekretær Svein-Erik Edvartsen.

Følgende er oppnevnt som kontaktpersoner:

  • Prosjektleder: Emelie Nilsen (organisasjonskonsulent i NVF)
  • Medlem: Michael Jørgensen (OLT)
  • Medlem: Stian Grimseth (president NVF)
  • Medlem: Svein-Erik Edvartsen (generalsekretær i NVF)
  • Meldem: Torbjørn Orskaug (DKS-prosjektleder Olympiatoppen)

- Dette er meget spennende prosjekt og jeg ser frem til å jobbe tett sammen med utøverne og andre involverte i «Det krevende steget», sier prosjektleder Emelie Nilsen.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS