Lagserien

Det konkurreres i følgende klasser:
a) Eliteserien menn
b) 1. divisjon menn
c) 2. divisjon menn
d) Eliteserien kvinner
e) 1. divisjon kvinner
f) 2 divisjon kvinner
g) Juniorserien menn
h) Juniorserien kvinner
i) Ungdomsserien gutter
j) Ungdomsserien jenter
k) Veteranserien menn
l) 1. divisjon veteraner menn
m) 2. divisjon veteraner menn
n) Veteranserien kvinner
o) 1. divisjon veteraner kvinner
p) 2. divisjon veteraner kvinner

1. Et lag som deltar i minst en av serieomgangene i NVFs lagserie teller med i serien,  på lik linje med lag som er med i alle serieomgangene. 
2. Et lag må ha minimum tre (3) utøvere på firemannslagene og en (1) utøver på  tremannslagene i hver serieomgang for at laget skal få tellende resultat i  omgangen. 
3. En løfter kan delta samtidig på så mange lag som klubbens hans vil så fremt at han  fyller alderskravene for å delta på det aktuelle laget. 
4. Det tillates at utenlandske statsborgere som har fast bopel i Norge kan delta i  lagserien.  
5. Dersom det viser seg at et resultat for en løfter i lagserien må strykes, har laget  anledning til å erstatte dette med et resultat fra en annen løfter. Omgangsresultatet sendes forbundet senest den 7. i neste måned. Dersom dette ikke  skjer får klubben et gebyr på 500 kroner og ny frist på 3 dager til å sende inn resultatet.  Dersom den nye fristen ikke overholdes settes omgangsresultatet til 0 poeng.  

1. Lagserien for ungdom avholdes over fem omganger.

1. omgang januar-februar.  
2. omgang mars-april.  
3. omgang mai-juni-juli-august.  
4. omgang september-oktober,  
5. omgang november-desember.

2. Hvert lag stiller med 3 deltakere, uansett vektklasse, i hver omgang.
3. Kvinner kan delta både på herrelaget og kvinnelaget i samme serieomgang, men det  kan delta maksimalt en kvinne på hvert herrelag. 
4. Utøverens resultat i kilo regnes om til poeng, etter forbundets tabell.
5. Dersom en kvinne løfter på herrelaget skal Sinclairtabellen for menn benyttes når  hennes resultat i kilo regnes om til poeng. 
6. Vinneren av lagserien er det lag som har oppnådd flest poeng etter fem omganger.
7. Vinneren mottar en premie og kåres til seriemester. 

1. Lagserien for junior går over fire omganger 

1. omgang – januar/februar  
2. omgang – mars/april 
3. omgang – mai/juni 
4. omgang – juli/august/septembe

2. Hvert lag stiller med tre (3) deltakere, uansett vektklasse, i hver omgang.
3. Kvinner kan delta både på herrelaget og kvinnelaget i samme serieomgang, men  det kan delta maksimalt en kvinne på hvert herrelag. 
4. Utøverens resultat i kilo regnes om til poeng, etter forbundets tabell.
5. Dersom en kvinne løfter på herrelaget skal Sinclairtabellen for menn benyttes når  hennes resultat i kilo regnes om til poeng. 
6. Vinneren av lagserien er det lag som har oppnådd flest poeng etter fem omganger.
7. Vinneren mottar en premie og kåres til seriemester. 

1. Lagserien(e) for senior går over fire omganger 

1. omgang – januar/februar  
2. omgang – mars/april
3. omgang – mai/jun
4. omgang – juli/august/september
 

2. Hvert lag stiller med fire (4) deltakere, uansett vektklasse, i hver omgang. 
3. Kvinner kan ikke delta på herrelag.
4. Resultatet i kilo regnes om til poeng, etter forbundets tabell. 
5. Vinneren av lagserien(e) er det lag som har oppnådd flest poeng etter fem  omganger. 
6. Vinneren(e) mottar en premie og kåres til seriemester. 

1. Lagserien for veteran går over fire omganger 

1. omgang – januar/februar  
2. omgang – mars/april 
3. omgang – mai/juni 
4. omgang – juli/august/september 

2. Hvert lag stiller med tre (3) deltakere, uansett vektklasse, i hver omgang.
3. Kvinner kan delta både på herrelaget og kvinnelaget i samme serieomgang, men  det kan delta maksimalt en kvinne på hvert herrelag. 
4. Utøverens resultat i kilo regnes om til poeng, etter forbundets tabell. 
5. Dersom en kvinne løfter på herrelaget skal poengtabellen for menn benyttes når  hennes resultat i kilo regnes om til poeng. 
6. For veteranseriene brukes den aldersjusterte poengtabellen.
7. Vinneren av lagserien er det lag som har oppnådd flest poeng etter fem omganger.
8. Vinneren(e) mottar en premie og kåres til seriemester. 

1. Det konkurreres i følgende klasser for begge kjønn:
a) Ut det året man fyller 18 år
b) over 18 år

2. Det avvikles 3 omganger: april/mai, juni/juli/august og september/oktober

3. Et lag som deltar i minst en av serieomgangene i NVFs 5-kampserie teller med i serien, på lik linje med lag som er med i alle serieomgangene.

4. Hvert lag stiller med 3 deltakere i hver av klassene. Et lag må ha minimum 1 deltaker med i hver serieomgang for å få tellende resultat.

5. Omgangsresultatet sendes forbundet senest den 7. i neste måned. Dersom dette ikke kjer får klubben et gebyr på 500 kroner og ny frist på 3 dager til å sende inn resultatet. Dersom den nye fristen ikke overholdes settes omgangsresultatet til 0 poeng.

6. En løfter kan delta samtidig på så mange lag som klubben hans/hennes vil så fremt han/hun oppfyller alderskravene for å delta på de aktuelle lagene.

7. En kvinne kan delta både på herrelag og kvinnelag i samme serieomgang. 8. Maksimalt en kvinne kan benyttes på hvert herrelag

9. En kvinne som brukes på herrelag, må ha resultat med herrekule (i sin alderskategori). Teknisk reglement NVF Oppdatert juni 2021 21

10. Det tillates at utenlandske statsborgere som har fast bopel i Norge kan delta i 5- kampserien.

11. Vinnerlaget i hver 5-kampserie mottar en premie og kåres til 5-kamp seriemester.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS