5 kamp

5 kamp består av øvelsene: trehopp, kulekast (Liakov), 40 m sprint samt rykk og støt Resultat i fra hver øvelse gis en poengsum som summeres . Beste totale poengsum er 5 - kamp vinner. Beregningen av poengene skjer på eget skjema for 5 kamp øvelsene. Det er verd å nevne at konkurranseformen 5 kamp med formål å stimulere til trening av et bredt bevegelsesmønster har blitt så populært at det er lagt til nye aldersklasser slik at også vokse og (vel så det) deltar i denne konkurranseformen.

Kapittel 10. i NVfs Teknisk reglement NVF.pdf

ELEIKO