Vektløfting / Temasider / Kompetanse og utdanning / Instruktørutviklingskurs

Instruktørutviklingskurs

Kurset arrangeres av klubb og har som formål at deltakerne selv skal kunne lære bort grunnleggende vektløfterteknikk til ungdom eller andre som vil lære vektløfting. Eksempler på kurs som kan rapporteres som instruktørutviklingskurs er løfteskoler, introduksjonskurs, sommerskoler og lignende. 

Arrangøren kan selv velge om de ønsker å bruke noen av timene teoretisk eller om alle timene skal gjennomføres praktisk. Kravene for å få utbetalt midler er at kurset totalt består av 20 timer og at følgende faglig innhold er dekt: 

  • Innlæring av teknikk i rykk og støt
  • Kunne lære bort øvelsene i 5-kamp: rykk og støt, trehopp, kulekast, sprint
  • Kunne delta i aktiv idretten, samt lære bort en grunnleggende løfteteknikk. 
  • Orientering om ernæring og antidoping. 

Det stilles ikke krav til stevnedeltakelse for å generere midler fra NVF for deltakeren, men alle deltakere skal meldes inn i klubben for å motta støtte. Arrangørklubben velger selv om de vil ta en ekstra avgift og ev. størrelsen på denne avgiften fra deltakeren for kurset, men vi oppfordrer til at medlemsavgift bør inngå i denne prisen og at kostnaden for enkeltmedlemmet holdes nede. 

Arrangør mottar midler fra NVF når rapporteringsskjemaet er sendt inn til vektlofterforbundet@idrettsmail.no og alle deltakerne er registrert i klubb. Dersom aktiviteten ikke rapporteres  innen utgangen av kalenderåret kurset ble gjennomført vil ikke midler bli utbetalt for det gjeldende kurset. Vi oppfordrer til å rapportere alle deltakerne, men kun deltakerne i aldersgruppen 15-19 år generer støtte.

 

Styrevedtak:
Styret vedtar at den fremtidig støtte til instruktørutviklingskurs a kr 1000,- pr hode bare går til deltakere som er i den grupperingen som er mest vektet av NIF og samtidig som innenfor mulighet for bruk av post III midler.
Det betyr at det er aldersgruppen fra 15 år tom 19 år som skal rapporteres og søkes støtte til.
NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS