Vektløfting / Om NVF / Regioner

Regioner

Sør-vestlandet vektløfterregion består av fylkene Rogaland og Agder.

Regionleder: Hans Hagenes
E-mail: leder@svvr.no
Tlf: 928 11 685

De arrangerer eget regionmesterskap og inngår i landsdelsmesterskapet for vestlandet sammen med Nord-Vestlandet vektløfterregion.

Nord-Vestlandet vektløfterregion består av fylkene Vestland og Møre og Romsdal.

Leder: Ola Bergheim
E-post: olalbergheim@gmail.com

De arrangerer eget regionmesterskap og inngår i landsdelsmesterskapet for vestlandet sammen med Sør-Vestlandet vektløfterregion.

Nordenfjeldske Vektløfterregion består av alle fylkene nord for Dovre.

Leder:  Randi Schei 
Telefon: 958 24 923 
E-post: vektloftingnord@gmail.com

Les mer på nettsiden deres her:

De arrangerer eget regionmesterskap og landsdelsmesterskap.

Telemark og Vestfold vektløfterregion består av fylket Telemark og Vestfold.

Leder: Jostein Frøyd
Telefon: 97664724
E-post: jfroyd@online.no

De arrangerer eget regionsmesterskap, og inngår i landsdelsmesterskapet for Østlandet.

Østlandet vektløfterregion omfatter klubber i fylkene Oslo, Viken og Innlandet.

Leder: Nicolai Roness
Telefon: 958 36 159
E-post: vektloftingost@gmail.com

De arrangerer eget regionsmesterskap, og landsdelsmesterskapet for Østlandet, der klubbene fra Telemark og Vestfold vektløfterregion også deltar.

Regionens hjemmeside og  Facebook-gruppe.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS