Vektløfting / Om NVF / Hedersbevisninger

Hedersbevisninger

Æresmedlemmer

Per Marstad
Per Marstad
Æresmedlem nr. 1
IF Tønsberg Kameratene

Per Marstad, født 26. november 1940, ble utnevnt til Norges Vektløfterforbunds første æresmedlem i 2018.

Marstad er mest kjent for sin omfattende innsats på alle idrettsadministrative nivåer. Fra å ha ledet Trenings- og Utdanningsutvalget samt Dommerrådet i Norges vektløfterforbund, til å være ansatt treneransvarlig i en periode, toppet Marstad sin administrative karriere med å bli formann i Norges Vektløfterforbund i 12 år fra 1981 til 1993. I alle disse årene styrte Marstad skuta med stø hånd. Hertil kommer at han var styremedlem og nestformann i forbundet i flere perioder. Per var også vært president i Nordiska Tyngdlyftningsförbundet i perioden 1991-1996.

Han er fra tidligere tildelt flere hedersbevisninger:

 • Nordiska Tyngdlyftningsförbundets Hederstegn kat. II (1985)
 • Norges Vektløfterforbunds hederstegn (1989),
 • Norges Idrettsforbunds hederstegn (1993)
 • IWF Award of Merit (1996)
 • Nordiska Tyngdlyftningsförbundets Hederstegn kat. I (1997)

Som dommer har Per Marstad deltatt i tre olympiske leker: Los Angeles 1984, Seoul 1988 og Barcelona 1992.  Antall EM, VM, Nordiske Mesterskap etc. der Marstad har betjent dommer-knappene, er så mange at de tar for stor plass til å listes opp her.  

Marstads innsats på klubbnivå må også nevnes. Han har ledet tre forskjellige vektløfter-klubber. Hans opprinnelige klubb, Slagen AK, ledet han i flere år inntil han og familien flyttet til Horten. I Horten var det ingen vektløfterklubb. Det kunne selvsagt ikke Per leve med og startet sin egen klubb, Horten AK, som i årene framover fostret meget gode løftere. Senere gikk turen tilbake til Tønsberg og Tønsberg-Kameratene, der Per Marstad etter kort tid ble det naturlige samlingspunkt.  

På klubbplan kan hans styrelederverv kort oppsummeres slik:

 • Slagen AK 1963-1967 (4 år)
 • Horten AK 1967-1974 (7 år)
 • IF Tønsberg-Kameratene vektløftergruppa 1974-1998 og 2006-2019 (37 år)
 • IF Tønsberg-Kameratene Hovedstyret 1998-2006 og 2019-2023 (12 år)

  TOTALT 60 ÅR!

Per var også en av de drivende kreftene bak prosjekteringen av TK-hallen, som da den i sin tid ble åpnet, fremsto som Norges eneste atlethall med ypperlige treningsforhold for vektløfting, bryting og boksing.

Marstad har også en lysende aktiv vektløfterkarriere å se tilbake på. Et titalls norske A-mesterskap har blitt ham til del i tillegg til atskillige junior-NM, B-NM, Lag-NM og Veteran-NM gjennom årene.

I internasjonal sammenheng kan Per Marstad se tilbake på en 10. plass fra VM i Columbus, USA i 1970.  Beste plassering i nordiske mesterskap er en sølvmedalje fra København 1973.

Mange gode plasseringer til tross vil man nok tro at det som henger høyest for Per Marstad, er hans gullmedalje fra Veteran-VM i Aalborg i 1989, der selv tidligere OL-mester Jaan Talts måtte bite i gresset for Per Marstad.

Per Mattingsdal
Per Mattingsdal
Æresmedlem nr. 2
Vigrestad IK

Per Mattingsdal, f. 25.03.43, ble tildelt hedersbevisningen «Æresmedlem i Norges Vektløfterforbund» Post mortem i 2019.

Både i Norge og internasjonalt ble han vell ansett som en dyktig, diplomatisk og arbeidsom leder og tillitsvalgt. Per framsto som en samlende klippe som alle hadde tillit til. Blant vektløftere over hele verden ble han regnet som en av idrettens største faglige eksperter, og han nøt stor respekt for sin kompetanse og vennlige atferd.

Per begynte sin vektløfterkarriere som aktiv vektløfter i IL Viking i 1961, og deltok i sin første konkurranse som aktiv i 1963. Han var deretter innom Stavanger vektløfterklubb en periode, før han startet opp vektløftergruppa i Vigrestad IK i 1971. som aktiv tok han flere medaljer i norske mesterskap.

Etter sin aktive karriere gikk han inn som tillitsvalgt, og han har hatt verv på alle nivåer i norsk og internasjonal vektløfting. Hjemme på Vigrestad var Per en klippe i det frivillige arbeidet i Vigrestad IK og i Rogaland vektløfterkrets, hvor han var leder i en årrekke. Han var vektløftingens ubestridte, demokratiske og diplomatiske leder i klubb og krets gjennom hele sin karriere. Han var en fantastisk drivkraft, og hans motivasjon og pågangsmot smittet over på andre. Hans engasjement førte blant annet til at to europamesterskap ble arrangert i kretsen.

Per Mattingsdal var varamedlem og styremedlem i Norges Vektløfterforbund fra 1985-1989. Deretter var han visepresident i vektløfterforbundet fra 1989-1993, og han var president i Norges Vektløfterforbund fra 2005 og fram til sin død i 2016. I samme periode var han også styremedlem og visepresident i det nordiske vektløfterforbundet.

I 1995 ble han valgt inn som styremedlem I EWF, og han beholdt dette vervet fram til 2008. Da ble han valgt til visepresident i EWF for perioden 2008-2012. For samme periode ble han også valgt inn som styremedlem i IWF. Da han ga seg som styremedlem internasjonalt i 2012, gikk han inn i EWFs «Technical commitee» fram til 2016. Men Per ga seg ikke med dette. Høsten 2016 bare kort tid før han døde, ble han enstemmig valgt som generalsekretær i Nordiska Tyngdlyftningsförbundet.

En stor del av Per Mattingsdals vektløfterkarriere har også dreid seg om dommergjerningen. Han hadde internasjonalt dommerkort kategori I, og han har dømt flere OL, sittet i juryen både ved EM og VM, og han har dømt et utall nasjonale og internasjonale mesterskap.

I 1985 ble han tildelt NVFs hederstegn, men det var ikke bare i Norge Per ble tildelt heder. I 1991 fikk han Nordiska Tyngdlyftningsförbundets hederstegn klasse 2. Han ble tildelt Rogaland Idrettskrets Ærespris i 1994, og i 1996 ble han utnevt til æresmedlem i Vigrestad IK. I 2006 ble han tildelt IWF Award of Merit, og i 2014 ble han tildelt Nordiska Tyngdlyftningsförbundets hederstegn klasse 1.

Per Mattingsdal døde dessverre så alt for brått den 8. november 2016.

Hall of fame

Leif Jenssen
Leif Jenssen
Hall of Fame

Jørgen Barth-Jørgensen
Jørgen Barth-Jørgensen
Hall of Fame
Klubb: Larvik AK

Jørgen Barth-Jørgensen ble født i Larvik 15. februar 1932. Han fattet interesse for vektløfting og vekttrening i forbindelse med en oppvisning som Larvik AK holdt i Bøkeskogen i Larvik på slutten av 40-tallet. Treningsiveren og målbevisst arbeid gjorde at han raskt fikk god framgang. I løpet av 50-tallet endte han opp med 5 kongepokaler, nordisk mester, og norsk juniormester. Jørgen ble faktisk vår første Nordiske mester for senior i 1955.

Han ble norsk mester for senior i 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, og 1958.

Jørgen var norsk deltaker under OL i Helsingfors i 1952, samt VM i Stockholm i 1953, og VM i Wien i 1954. På EM/VM 1954 (gikk samtidig) ble det henholdsvis 4- og 9. plass i 90 kilosklasssen. Jørgen var også med på VM 1958 i Stockholm.

Han holdt i mange år de norske rekordene i mellomtungvekt 90 kilo og tungvekt + 90 kilo.

I tillegg satte han nordisk rekord med 120 og 122,5 kg i rykk i klasse mellom-tungvekt. Hans personlige rekorder var 122,5 kg i press, 127,5 kg i rykk og 152,5 kg i støt.

Jørgen var i flere år medlem i NVFs «treningsnemd» som det het den gangen.

Jørgen Barth-Jørgensen døde 6. desember 2021, 89 år gammel.

ELEIKO