Vektløfting / Nyheter / 2024 / Norges Vektløfterforbund søker salgskonsulenter
nvfbildenett.png

Norges Vektløfterforbund søker salgskonsulenter

Ønsker du å ha lønnet bierverv ved siden av fast jobb eller skole? Da bør du lese denne utlysningen.

Norges Vektløfterforbund (NVF) er et særforbund underlagt Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), Nordic Weightlifting Federation (NWF), European Weightlifting Federation (EWF) og International Weightlifting Federation (IWF). NVFs formål er å fremme vektløfting i Norge, og representere vektløfting internasjonalt - herunder skal NVF fremme generell vekttrening i Norge ved at forbundet og medlemsklubbene fremstår som en naturlig samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Gjennom visjonen "En styrket kropp, et styrket sinn" skal NVF fremstå som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon preget av kjerneverdiene fellesskap, respekt, engasjement og struktur. NVF har ambisiøse mål fremover som Lederseminaret og Forbundstinget har vedtatt – herunder økonomisk vekst (bla øke sponsorinntekter), doble medlemsmassen i løpet av 5-7 år som skal gjenspeile befolkningssammensetningen, samt OL-medalje i 2024 og flere medaljer på øvrige internasjonale mesterskap. NVF er også tildelt VM på hjemmebane i 2025 som skal arrangeres i Førde. Dette blir tidenes utstillingsvindu for NVF. For å lykkes med våre ambisiøse mål, må det bygges en sterk organisasjon i samsvar med forbundets økonomi og med rett kompetanse. Vi ønsker nå å engasjere 4-5 provisjonsselgere for å styrke salgsarbeidet.

Vi søker derfor nå etter salgskonsulenter / provisjonsselgere.

Arbeidsoppgaver:
– Salg av NVFs elementer til sponsormarkedet
– Gjennomføring av kundemøter
– Booking og detaljplanlegging av innsalg
– Segmentering og planlegging av aktiviteter sammen med generalsekretær
– Gjensalg og oppfølging

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
– God kjennskap til salgsprosessen
– Trives med å jobbe med salg og er salgsorientert
– Resultatorientert og god forretningsforståelse
– Gode datakunnskaper
– Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
– Ser utfordringer istedenfor problemer
– Positiv, fleksibel, proaktiv, teamorientert og operativ
– Offensiv holdning
– God relasjonsbygger både internt og eksternt
– Nysgjerrig og ønsker å lære mer om Norsk Idrett og Norsk Vektløfting
– Fremoverlent, utadvendt, trygg og vant til å gjennomføre kundemøter
– Strukturert og god til å planlegge
– Minimum 1 års erfaring med salg/kundemøter
– Utarbeide tilbud og gjennomføre forhandlinger

Vi tilbyr:
– Variert, selvstendig, synlig og spennende lønnet bierverv
– Ett ungt og friskt miljø 
– 20% provisjon på dine salg (ingen fastlønn)
– Godt og bredt produktspekter
– Representasjonsklær
– Mulighet for kontorplass på Ullevaal Stadion 
– Mulighet til å vokse internt og få mer ansvar hvis slike muligheter åpner seg

Ønsket oppstarttidspunkt er snarest!

Arbeidssted og arbeidstid er fleksibelt (hjemmekontor eller kontor på Ullevaal Stadion der 55 særforbund er lokalisert).

Du må ha eget enkeltpersonsforetak eller eget selskap slik at du kan fakturere provisjon til NVF.

Eventuelle spørsmål kan rettes til generalsekretær Svein-Erik Edvartsen på see@vektlofting.no eller via telefon 957 81 006.

Søknadsfrist er snarest og senest 2. april 2024. Søknader behandles fortløpende

Søknad og CV sendes via elektronisk post til nevnte e-post-adresse.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS