Vektløfting / Nyheter / 2024 / En vellykket samling og styremøte på Olympiatoppen 28. og 29. april
Foto: NVF
Foto: NVF

En vellykket samling og styremøte på Olympiatoppen 28. og 29. april

Det ble avholdt vellykket styresamling i forkant av styremøte # 6 på Olympiatoppen.

Stian hadde invitert Bjørge Stensbøl til samlingen, og han startet dagen sammen med styret og presenterte prosess for kulturbygging og organisasjonsutvikling. Gode diskusjoner og samtaler i styret, og starten på en prosess som hele forbundet skal involveres i og få bidra I.

Michael Jørgensen hadde også et innlegg for styret, og ga verdifull innsikt i toppidrett og hvordan Olympiatoppen jobber.

Styremøtet hadde som hensikt å få landet en organisering som skal klare å levere på strategien til NVF, og støtte både topp, bredde og sikre forsvarlig styring av forbundet. Det er et stort og omfattende arbeid som står foran oss i 2024, der styret vil jobbe mye med kulturbygging og organisasjonsutvikling. Her ønsker forbundsstyret å involvere hele forbundet, og tilrettelegge for at alle som ønsker å bidra kan få være med i denne prosessen.

Stian søkte også om permisjon i møtet, og dette ble innvilget. Ingeborg har derfor overtatt som fungerende president frem til etter OL, og vil være den som driver prosessen videre med kulturbygging og organisasjonsutvikling. Alle som har tanker og ideer rundt dette er hjertelig velkommen til å komme med sine innspill og til å ta kontakt med forbundsstyret eller administrasjonen.

Forbundsstyret berammet neste styremøte til Haugesund 22. juni, der Tysvær vektløfterklubb skal arrangere det foreløpig største mesterskapet i vektløfter-Norges historie. I etterkant av neste styremøte vil det arrangeres et allmøte på Teams der alle som ønsker det kan delta. Her vil det informeres om prosessen videre, og det vil også åpnes for spørsmål fra deltagerne.

Mer informasjon og informasjon rundt de forskjellige utvalg og komiteer sendes ut i løpet av noen dager.

Klikk her for lese protokollen fra styremøte # 6.

Klikk her for å lese saksunderlagte når det gjelder organsiering av masters/veteraner.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS