Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til forbundssstyret og valgkomitéen
victor-freitas-houjyx2k5da-unsplash.jpg

Invitasjon til å komme med forslag på kandidater til forbundssstyret og valgkomitéen

Les alt om prosessen knyttet til valg 2024 i denne saken.

Forbundstinget til Norges Vektløfterforbund avholdes 17. mars 2024, deriblant også valg på nytt styre.

For 2024 er det tre styremedlemmer på valg:

- Visepresident - velges for 2 år
- Styremedlem - velges for 2 år
- 1. vara - velges for 2 år

Alle som har betalt medlemskontingent og fyller minst 15 år i kalenderåret, har forslagsrett og er selv valgbare. Vi ønsker forslag til navn på aktuelle kandidater. Innkomne forslag på kandidater vil bli vurdert av valgkomiteen som leverer forslag til innstilling til tinget.

Vi gjør oppmerksom på at foreslåtte kandidater ikke automatisk blir innstilt, men innstilles etter en intervjurunde. Kandidaten som foreslås må ha gitt sitt samtykke.

Foruten kandidatens navn er det fint om du kan opplyse om vedkommendes adresse, telefonnummer, fødselsdato, yrke/ utdannelse, tidligere verv og andre opplysninger som er spesielt relevante. Husk å oppgi eget navn og kontaktinfo. Du kan gjerne foreslå deg selv som kandidat.

Forslag på kandidater sendes til valgkomiteen innen 15. januar.

Vi håper på stort engasjement fra medlemmene for å få frem gode kandidater til organisasjonens tillitsverv.

Valgkomiteen består av:
Ingeborg Endresen (leder) – ingeborg.endresen@gmail.com
John Birger Brevik - john@hitraturistservice.no
Tinna Henriette Ringsaker – tinna.henriette@hotmail.com
Tor Steinar Herikstad (vara) – tsh@nosas.no

Vennlig hilsen
Valgkomiteen

 

*********

Det skal på Forbundstinget også velges valgkomite etter innstilling fra Forbundsstyret, og følgende er på valg i 2024:

- Leder - velges for 2 år
- Varamedlem - velges for 2 år

Forslag til kandidater sendes presidentskapet:

President Stian Grimseth - stian@wwc2025.no
Visepresident Hilde Næss - frknaess@gmail.com

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS