Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / Regionsledermøte på teams
Fra venstre øverst: Hans Bjørnar Hagenes, Randi Schei, Rune Lind. 
Fra venstre nederst: Ola Bergheim, Nicolai Roness, Jostein Frøyd.
Fra venstre øverst: Hans Bjørnar Hagenes, Randi Schei, Rune Lind. Fra venstre nederst: Ola Bergheim, Nicolai Roness, Jostein Frøyd.

Regionsledermøte på teams

Tirsdag 21. Februar 2022 inviterte Norges Vektløfterforbund alle regionsledere til møte på teams.

Agendaen var som følger:

  • Velkommen + 1,5 måned i jobben (SEE)
  • Nytt fra NVF (RHF)
  • Info om status i de ulike regionene (de ulike regionlederne)
  • Regionsting  (de ulike regionlederne)
  • Sentrale søknader om tilskudd fra NVF (SEE)
  • Samarbeid mellom NVF og regionene (alle)
  • Eventuelt

Følgende deltok:

Østlandet Vektløfterregion:
Nicolai Roness

Nord–Vestlandet Vektløfterregion:
Ola Bergheim

Sør–Vestlandet Vektløfterregion:
Hans Bjørnar Hagenes

Telemark, Vestfold Vektløfterregion:
Jostein Frøyd

Nordenfjeldsk Vektløfterregion:
Randi Schei
Rune Lind

NVF:
Rebekka Helen Fremstad
Svein-Erik Edvartsen

Klikk her for å se presentasjonen fra møtet.

- Det var nyttig for meg å møte lederne i våre fem ulike regioner for første gang og lære meg hvordan de organiseres, driftes, administrereres og finansieres. Viktige tilbakemeldinger i dag var at NVF må ha like stort fokus på bredde og topp, at kommunikasjonen og forutsigbarheten ut til klubber og utøvere må bedres sammenlignet med fjoråret, og at regionene ønsker kvartalsvis møter med NVF. Jeg synes dette var meget godt møte med nyttig info. NVF og regionlederne må jobbe tett sammen for å styrke regionsleddet, sier generalsekretær i Norges Vektløfterforbund Svein-Erik Edvartsen.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS