Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / To komiteer oppnevnt av Forbundsstyret
Illustrasjonsbilde vektløfterstang

To komiteer oppnevnt av Forbundsstyret

Forbundsstyret som har slik myndighet i Norges Vektløfterforbund (NVF) oppnevnte i går teknisk komite og landslags - og utviklingskomiteen. Se hvem som ble oppnevnt i denne saken.

Teknisk komitee (TK):

Leder: Tryggve Duun, Trondheim AK 
Medlem: Eva Bjørkeng, Tromsø AK
Medlem: Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Medlem: Louisa Hjelmås, Gjøvik AK
Medlem: Christian Lysenstøen, Spydeberg-Atletene

Administrasjonen er sekretærfunksjon for komiteen.

Følgende konkrete ansvarsområder vil ligge under TK:

• Dommerutvikling
• Dommerrekruttering
• Innstillinger dommere internasjonale mesterskap
• Dommeroppnevnelser nasjonale mesterskap
• Dommerrangeringer
• Kursmateriell dommere
• Teknisk reglement – herunder oppdateringer / forslag til Forbundstinget
• Strømming nasjonale mesterskap
• Stevnefunksjoner inkl. oppnevnelser av slike
• Stevneteknisk materiell – herunder resultatdatabase

Forbundsstyret besluttet at teknisk komite gis fullmakt til å utarbeide forslag til komiteens mandat som legges frem for Forbundsstyret til beslutning.

Komiteen er oppnevningsbar jfr. NIFs lov § 2-4

*****

Landslags - og utviklingskomiteen (LUK):

På bakgrunn av møter med Olympiatoppen og interne møter med de ulike landslagsansvarlige (som ha vært engasjert i hele 2023), var Forbundsstyret av den oppfatning av at det er fornuftig å formalisere dette og oppnevne landslags – og utviklingskomiteen. 
 
Fra Forbundsstyret:
Stian Grimseth og Børge Aadland
 
Landslagsansvarlige:
Runar Klungervik (LL Senior/U23)
Ine Andersson (LL junior)
Rebekka Tao Jacobsen (LL ungdom)
 
Administrasjonen er sekretærfunksjon for komiteen. 
 
Følgende konkrete ansvarsområder vil ligge under LUK:
 • Landslagene (ungdom, junior, U23, senior)
 • Satsingsgrupper 
 • Spisset gruppe
 • Landslagstrenere
 • Regionstrenere
 • Klubbtrenere
 • Målsettinger, kvalifiseringskrav, uttak, evaluering
 • Adams
 • Antidoping
 • Trenerkurs
 • Støtteordninger sport
 • Sportsadministrasjon (adm. Emelie Nilsen)
 • Kontraktsforvaltning sport
Komiteen er oppnevningsbar jfr. NIFs lov § 2-4 og det vil være landslags – og utviklingskomiteen som vil stå under sport under styrets konstituering.
 
Forbundsstyret besluttet at landslags - og utviklingskomiteen gis fullmakt til å utarbeide forslag til komiteens mandat som legges frem for Forbundsstyret til beslutning.NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS