Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / Invitasjon til informasjonsmøte om revidering av NVFs særnorske tekniske reglement
Skjermbilde 2023-11-30 kl. 17.11.12.png

Invitasjon til informasjonsmøte om revidering av NVFs særnorske tekniske reglement

Norges Vektløfterforbund (NVF) inviterer til et informasjonsmøte om revidering av nytt særnorsk teknisk reglement, tirsdag 5. desember, kl. 20.00 – 21.00. Møtet vil foregå digitalt.

Invitasjon til Zoom-møte kommer. Se brevet som ble sendt til samtlige organisasjonsledd 27.11.23 her.

Bakgrunn for invitasjonen:

På NVFs forbundsting 2023 fremmet Christiania AK følgende forslag:

«Vi ønsker at tinget gir styret fullmakt til å oppnevne et utvalg som går gjennom IWF-reglementet, og foreslår unntak for samtlige regler som ikke er ment å følges på norske seriestevner og klubbstevner. Vi foreslår videre at styret melder inn nødvendige endringer i det særnorske reglementet som forslag ved neste års forbundsting.

Forslaget ble enstemmig vedtatt (protokollen kan leses her).


Prosess etter forbundstinget og frem til nå:

Forbundsstyret ga Teknisk komité (TK) oppdrag om å revidere det særnorske tekniske reglementet i henhold til det vedtatte forslaget. TK tok med seg forslagsstiller på de to første møtene, men ellers har arbeidet vært utført av TK som består av:

Tryggve Duun, Trondheim AK
Eva Bjørkeng, Tromsø AK
Christian Lysenstøen, Spydeberg Atletene Tor Steinar Herikstad, Vigrestad IK
Louisa Hjelmås, Gjøvik AK

Forbundsstyret har behandlet utkastet til nytt særnorsk teknisk reglement, og ønsker nå å presentere det for resten av organisasjonen. Leder av TK, Tryggve Dunn, vil gjennomgå hvordan utkastet til det nye reglementet er bygd opp, og hva som er bakgrunnen for hvert enkelt endringsforslag.

Prosess fremover:

Etter informasjonsmøtet 5. desember, vil alle organisasjonsledd få utkastet tilsendt. Forbundsstyret ønsker at det endelige forslaget som skal presenteres for NVFs forbundsting i 2024 er så gjennomarbeidet som mulig, og ønsker å få skriftlige innspill fra alle klubber og regioner.

Det inviteres til et nytt digitalt møte 08.01.2024, for å besvare eventuelle spørsmål knyttet til innspillsrunden.

Vi ser frem til møtet 5/12 og en god, grundig og åpen prosess til det beste for norsk vektløfting.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS