Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / FINNFRAMFEST I TRONDHEIM
IMG_2798.JPG

FINNFRAMFEST I TRONDHEIM

Trondheim AK og Nidelv Vektløfting stilte begge med stand under FinnFramFest i Trondheim Spektrum søndag 16. april. Over 10 000 personer var innom Trondheim Spektrum den dagen, og begge klubbene fikk vist fram både seg selv og vektløfting.

FinnFramFest er et arrangement som tar sikte på å la alle mulige frivillige organisasjoner få vise fram hva de driver med, og målgruppen i først og fremst barn og unge. Trondheim kommune i samarbeid med Idrettsrådet i Trondheim, Trøndelag Idrettskrets, Europeisk Frivillighetshovedstad 2023 med støtte fra Bufdir, står bak arrangementet. Det var en flott miks av idrett, kultur, friluftsliv, samt flere humanitære organisasjoner som en del av Trondheim kommunes verv som Europeisk frivillighetshovedstad 2023.

I år, som i fjor, var det stor interesse for vektløfting blant både barn og unge, så begge klubbene hadde mye besøk av interesserte som hadde lyst til å prøve. Mange aktive stilte opp for å hjelpe til hos både Nidelv og Trondheim AK, slik at publikum fikk god veiledning. Særlig var det en del av de eldre besøkende som oppdaget at de ikke var så sterke som de trodde da de skulle prøve å løfte 100 kg etter at Mats Hofstad hadde demonstrert og lekt seg med noen frivendinger på den vekta.

Nina Therese Larsen, som var primus motor ved Trondheim AK sin stand beskriver dagen som en stor suksess med stor interesse, særlig blant de aller yngste. Flere besøkende skrev seg opp på liste slik at de kunne bli kontaktet når det skal arrangeres nybegynnerkurs.

IMG_2800.JPG

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS