Vektløfting / Nyheter / 2022/23 / Har din klubb behov for flere utdannede trenere og dommere?
Foto: Janicke Walle Jensen
Foto: Janicke Walle Jensen

Har din klubb behov for flere utdannede trenere og dommere?

Trener 1 er ferdigstilt, og vi er straks klare for å gjennomføre kurs. Nå ønsker vi å kartlegge behovet til klubbene før kurskalenderen for høsten legges.

Det nye trener 1 kurset er satt opp slik:  

  • E-læring. Gjøres individuelt hjemme og må være gjennomført før kursstart.
  • Teori/praksis med fysisk oppmøte (15t). Gjennomføres lokalt.
  • Webinar (10t). Gjennomføres som nasjonale digitale samlinger.
  • Praksis (45t) . Gjennomføres i klubb.

Kurset holdes av deltakere fra NVFs trenerkorps.

Før kalenderen for høstens kurs legges, ønsker vi å kartlegge behovet for trener- og dommerkurs i klubbene.

Send inn klubbens behov på mail til see@vektlofting.no innen 10.08.23 

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS