Vektløfting / For deg / Utøver / Veteranløfting

Veteranløfting

Vektløfting er en idrett der man kan være aktiv hele livet, og det er godt kjent at styrketrening blir enda viktigere ettersom man blir eldre. Vektløfting er i tillegg til styrketrening også gunstig for å bevare og øke sin eksplosivitet og mobilitet, og det er derfor svært godt egnet som treningsform, uansett hvilken alder man har. For mange er det også motiverende å konkurrere i idretten sin, og det legges til rette for dette både nasjonalt og internasjonalt innen vektløfting. 
Det året man fyller 35 år blir man i vektløfting kategorisert som "masters" eller "veteran", og går inn i første veterankategori. Det er hele elleve alderskategorier for veteraner, med inndeling i femårs-intervall. Øverste kategori er 85+ og gjelder fra det året man fyller 85 år. Det kan settes norske rekorder i hver av alders- og vektkategoriene. 
 
Det arrangeres et eget norgesmesterskap for veteraner, og det er også internasjonale mesterskap, både europamesterskap, verdensmesterskap og hvert fjerde år arrangeres også World Master Games, som på lik linje med OL er et enormt samlemesterskap med svært mange sommeridretter. 
Europamesterskap arrangeres i perioden mai-juni og verdensmesterskap i perioden august-september, med unntak av de årene det arrangeres World Master Games, som avvikles om våren, og dermed flyttes Europamesterskapet det året til høsten. 
 
I 2023 er det EM Masters i Waterford, Irland i perioden 12-20 mai, VM i Wieliczka i Polen i perioden 18-26 august og NM veteran arrangeres i Vigrestad 30 september. 
 
For 2024 skal EM Masters arrangeres i Haugesund i juni, VM i Rovaniemi i Finland i september og NM veteran er ikke avklart hvor og når arrangeres enda. 
 
For å delta på NM veteran er kravet at man har deltatt på et stevne innenfor kvalifiseringsperioden. For å delta på EM og VM veteran må man i en gitt kvalifiseringsperiode ha oppnådd det til enhver tid gjeldende kvalifiseringskravet. Disse revideres årlig. 
 
Påmelding til internasjonale mesterskap gjøres her. 
Kode for påmelding internasjonalt får man av veterankontakt. 
 
For påmelding til nasjonale mesterskap og lokale konkurranser, ta kontakt med din lokale klubb. 
Ingeborg Endresen
Ingeborg Endresen
Masteransvarlig

ELEIKO