Vektløfting / For deg / Utøver / Lisens og forsikring

Lisens og forsikring

NVF har avtale med AGS Forsikring. Alle som deltar i norgesmesterskap og ved representasjonsoppdrag må ha løst årlig lisens.
  • Lisensen er kr. 300,- for ungdom og junior og kr. 1000,- for senior og veteran. Lisensen skal innbetales av løfterens klubb. Utfylt lisensskjema skal følge betalingen.
  • Lisensen følger kalenderåret.
  • Fristen for betaling av lisens er en uke etter påmeldingsfristen. Dersom lisensen betales etter dette, utløper automatisk et gebyr som tilsvarer dobbel lisens.
  • Ingen får delta på norgesmesterskap eller representasjonslag uten at lisensen er betalt på forhånd.
  • Liste over lisensierte utøvere ajourholdes fortløpende av NVF. Listen brukes til kontroll av lisens ved innveiing.

Viktig! Ingen er forsikret før forsikringspremien er betalt. Videre følger forsikringen kalenderåret, derfor er det viktig å forsikre seg ved årets start slik at en ikke er forsikret bare for deler av året. AGS sin praksis er at de sjekker den enkelte meldte skade opp imot et registrert medlemskap i NVFs klubber samt at forsikring er betalt.

Minner om forsikringen ikke er gyldig før lisensen er betalt, derfor anmodes klubbene om å betale inn for så mange som mulig tidlig på året.

Det er NOK 2000,- i egenandel pr skade.

ELEIKO