Vektløfting / For deg / Trener / Trenerløypa

Trenerløypa

Norges Vektløfterforbund arbeider med å ferdigstille reviderte trener I og trener II kurs. Disse blir lansert høsten 2022.

Trener I har hovedfokus på Trenerrollen, og grunnleggende prinsipper for å lære bort teknikk. Kurset består av tre moduler. Del 1 er en nettlæringsmodul med hovedfokus på blant annet trenerrollen. Det finnes følgende e-læringer knyttet til Trener 1: Trenerrollen (ny), barneidrettens verdigrunnlag, idrett uten skaderparaidrett og aldersrelatert trening 1 (kurs.idrett.no). I tillegg til Sunn idretts e-læringsmoduler: Idrettsernæring modul 1 og spiseforstyrrelser (kurs.idrett.no).

Trener 1 Del 2  består av 20 skoletimer med oppfølging av nettlæringen, mens del 3 er den vektløfterspesifikke delen med fokus på teknikklæring (15 skoletimer). Deretter følger 45 timer praksis som må gjennomføres innen ett år etter fullført del 3.

Trener II bygger videre på trener 1. Tema på disse samlingene er coaching, treningsplanlegging, kosthold, fysiologi m.m.  Kurset arrangeres av NVF sentralt.

ELEIKO