Vektløfting / For deg / Trener / Trenerattesten
idrettsglede1_FotoEirikFørde.jpg

Trenerattesten

Idrettstinget har vedtatt at Trenerattesten skal være obligatorisk for alle som skal være trener i norsk barne- og ungdomsidrett. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener.
NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS