Vektløfting / For deg / Dommer / Dommerutdanning

Dommerutdanning

NVFs dommerkurs består av 15 timer teoretisk og praktisk undervisning som avsluttes med en teoretisk avkrysningsprøve.

Deltakerne skal etter endt kurs kunne bedømme øvelsesmomentene (rykk og støt)  i tråd med nasjonale og internasjonale regler i en konkurransesituasjon. De være i stand å praktisere som rettferdige dommere ved vektløfterkonkurranser. 

Kurset inneholder:
Lov og reglement for NVF - IWFs tekniske reglement - Antidopingbestemmelser
Vanlige feil under utførelsen av løftene - Rekkefølgen for opprop av løftere - Dommerens ansvar- Tekniske kontrollør sin rolle - Chief Marshalls sin rolle - Teoretisk prøve - Praktisk prøve - Evaluering

Dommerkursene arrangeres i regi av regionene.  

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS